Umowa Business to Business (B2B)

Umowa B2B jest tak naprawdę partnerstwem biznesowym, porozumieniem przedsiębiorstw, a nie relacją pracownik – pracodawca. Stosowanie tej formy umowy jest uregulowane przepisami Kodeksu Cywilnego, a polega na tym, że osoba, którą nazwalibyśmy pracownikiem jest de facto przedsiębiorcą, działającym w ramach samozatrudnienia.

Read more
Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową to umowa, która swoim charakterem najbardziej przypomina umowę o pracę, jednakże czas jej trwania nie może przekroczyć 18 miesięcy u jednego pracodawcy na przestrzeni 3 lat. Ta forma zatrudnienia jest tak naprawdę dla każdego chętnego do pracy, który ukończył 16 rok życia.

Read more
Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to elastyczna forma zatrudnienia, która jest atrakcyjna przede wszystkim dla pracowników, którym zależy na wyższym wynagrodzeniu netto. Trzeba zaznaczyć, że umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, a więc regulowaną przez przepisy Kodeksu Cywilnego.

Read more
Umowa o pracę

Umowa o pracę jest zobowiązaniem pracownika i pracodawcy do wypełniania konkretnych obowiązków, ale z zachowaniem określonych przywilejów. Z reguły jest ona przeznaczona dla osób, które szukają stabilnego zatrudnienia w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy.

Read more