Umowa o pracę tymczasową to umowa, która swoim charakterem najbardziej przypomina umowę o pracę, jednakże czas jej trwania nie może przekroczyć 18 miesięcy u jednego pracodawcy na przestrzeni 3 lat. Ta forma zatrudnienia jest tak naprawdę dla każdego chętnego do pracy, który ukończył 16 rok życia.

Formalnym pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej, z którą pracownik podpisuje umowę i która odpowiedzialna jest za obowiązki formalno – prawne. Za prowadzenie ewidencji czasu pracy czy szkolenia BHP odpowiada za to firma, w której pracownik docelowo pracuje.

Co przysługuje pracownikowi?

Pracownikowi, zatrudnionemu na umowę o pracę tymczasową przysługuje prawo do płatnego urlopu (w wymiarze 2 dni za przepracowany miesiąc), pracodawca odprowadza składki ZUS, ubezpieczenie chorobowe, a co najistotniejsze – czas trwania umowy jest zaliczany do stażu pracy. Jeśli umowa została zawarta na okres do 2 tygodni obowiązuje trzydniowy okres wypowiedzenia, jeśli na okres dłuższy niż dwa tygodnie – tygodniowy. Po ustaniu stosunku pracy pracownik otrzymuje świadectwo pracy.

Pracodawcy nierzadko traktują umowę o pracę tymczasową jako okres próbny, więc istnieje szansa na stałe zatrudnienie po ustaniu umowy.

Zalety umowy o pracę tymczasową:

  • brak wysokich wymagań czy specjalistycznych kwalifikacji ułatwia proces zatrudnienia,
  • elastyczne godziny pracy,
  • możliwość wyższych zarobków,
  • zróżnicowane stanowiska i łączące się z nimi wyzwania,
  • wymóg równego traktowania pracowników klienta agencji i pracowników tymczasowych,
  • prawo do niektórych świadczeń, wynikających z umowy o pracę.

Wady umowy o pracę tymczasową:

  • brak stabilności zatrudnienia,
  • powtarzalność powierzonych zadań,
  • brak świadczeń socjalnych.