Umowa o pracę jest zobowiązaniem pracownika i pracodawcy do wypełniania konkretnych obowiązków, ale z zachowaniem określonych przywilejów. Z reguły jest ona przeznaczona dla osób, które szukają stabilnego zatrudnienia w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy.

Wyróżniamy trzy rodzaje umów o pracę:

 • na okres próbny – trwające nie dłużej niż 3 miesiące, jej celem jest sprawdzenie pracownika i jego umiejętności oraz aklimatyzacja pracownika w firmie,
 • na czas określony – umowa, która może być zawarta na maksymalnie 33 miesiące pomiędzy tymi samymi pracodawcą i pracownikiem; co więcej, umowa na czas określony może być zawarta maksymalnie 3 razy u tego samego pracodawcy,
 • na czas nieokreślony – z punktu widzenia pracownika najkorzystniejsza i najbardziej pożądana forma umowy, ponieważ zapewnia największą ochronę.

Aby umowa o pracę była stworzona poprawnie musi zawierać szereg informacji, takich jak:

 • rodzaj pracy;
 • miejsce wykonywania pracy;
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
 • wymiar czasu pracy;
 • termin rozpoczęcia pracy.

Zalety umowy o pracę:

 • pracownik ma zapewnione Kodeksem Pracy uprawnienia, z których może korzystać (np. urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie),
 • pracownik jest chroniony przed rozwiązaniem umowy,
 • pracownik ma gwarancję minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • pracodawca zobowiązany jest do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne,
 • pracownik do 26. Roku życia zwolniony jest z podatku dochodowego, nawet jeśli nie jest studentem – liczy się data urodzenia,
 • pracodawca jest zobligowany do odprowadzania składek ZUS i PPK.

Wady umowy o pracę:

 • pracownik nie może przekazać powierzonych mu zadań innej osobie,
 • pracownik nie może z dnia na dzień zrezygnować z pracy – obowiązują go konkretne okresy wypowiedzenia w zależności od stażu pracy,
 • pracownik na ściśle określone miejsce i czas wykonywania pracy – ograniczona mobilność