Komu przysługuje urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi lub pracownicy, będących rodzicami, zatrudnionych na umowie o pracę i posiadających co najmniej 6 – miesięczny staż pracy (łącznie, nie u jednego pracodawcy).

Ile trwa urlop wychowawczy i do kiedy może być wykorzystany?

Urlop wychowawczy trwa 36 miesięcy, przy czym jeden rodzic może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu, a drugiemu przysługuje prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego.

Niewykorzystanego urlopu nie można przekazać na poczet drugiej osoby – przepada. Wyjątkiem jest śmierć drugiego rodzica lub pozbawienie praw rodzicielskich.

Rodzice mają możliwość wykorzystania urlopu wychowawczego do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych ten okres wydłuża się do 18. roku życia dziecka.

Wniosek o urlop wychowawczy należy złożyć pracodawcy 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.