Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy to właściwie zwolnienie od pracy związane ze szczególnymi okolicznościami w życiu pracownika. Przysługuje on osobom zatrudnionym na umowę o pracę, a jego wymiar to 1 lub 2 dni. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy jest takie samo jak za urlop wypoczynkowy.

Okoliczność i przysługujące dni wolne:

 • Ślub własny (pracownika) – 2 dni
 • Ślub dziecka – 1 dzień
 • Narodziny dziecka – 2 dni
 • Śmierć i pogrzeb dziecka – 2 dni
 • Śmierć i pogrzeb męża, żony – 2 dni
 • Śmierć i pogrzeb matki, ojca – 2 dni
 • Śmierć i pogrzeb macochy, ojczyma – 2 dni
 • Śmierć i pogrzeb babci, dziadka – 1 dzień
 • Śmierć i pogrzeb brata, siostry – 1 dzień
 • Śmierć i pogrzeb teścia, teściowej – 1 dzień
 • Śmierć i pogrzeb innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką – 1 dzień

Aby ubiegać się o urlop okolicznościowy należy złożyć pisemny wniosek zawierający następujące dane:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • adres pracownika,
 • miejscowość i datę,
 • nazwę pracodawcy,
 • adres pracodawcy,
 • wskazanie okoliczności uzasadniającą przyznanie urlopu okolicznościowego np. ślub dziecka,
 • wskazanie liczbę dni urlopu okolicznościowego,
 • datę urlopu okolicznościowego,
 • podpis pracownika.