Czym jest agencja pracy tymczasowej?
Agencja pracy tymczasowej to podmiot, który na zlecenie pracodawcy użytkownika zajmuje się kwestiami związanymi z rekrutacją i selekcją kandydatów oraz formalnościami dotyczącymi ich zatrudnienia.

Kim jest Pracodawca Użytkownik?
Pracodawca użytkownik to firma, która zleca agencji pracy tymczasowej znalezienie i zatrudnienie pracowników. Pracodawca użytkownik to podmiot, u którego wykonywana jest praca tymczasowa.

Kim jest Pracownik Tymczasowy?
Pracownik tymczasowy to pracownik zatrudniony na umowę o pracę tymczasową przez agencję pracy.

Czym jest praca tymczasowa?
Praca tymczasowa zawierana jest na podstawie umowy o pracę tymczasową między trzema stronami: agencją pracy, pracownikiem tymczasowym i pracodawcą użytkownikiem. Zasady takiej współpracy wyglądają następująco: pracownik zatrudniany jest przez agencję, a następnie oddelegowywany do wykonywania określonych zadań na rzecz pracodawcy użytkownika.

Dla kogo jest praca tymczasowa?
Dla każdego chętnego lub chętnej podjąć pracę. W AB OVO Solutions podstawowym wymaganiem jest wiek – zatrudniamy tylko osoby, które skończyły 18. rok życia – i chęci do pracy.

Czy kandydat płaci prowizję za zatrudnienie?
Nie. Niezgodne z prawem jest pobieranie jakiejkolwiek prowizji przez agencję pracy.

Czy zatrudnienie przez agencję pracy jest legalne?
Tak. Nasza agencja pracy jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 18016.

Jakie są zalety pracy przez agencję pracy tymczasowej?
Praca tymczasowa obfituje w wiele zalet, takich jak:
  • brak wysokich wymagań czy specjalistycznych kwalifikacji ułatwiających proces zatrudnienia,
  • elastyczne godziny pracy,
  • możliwość wyższych zarobków,
  • zróżnicowane stanowiska i łączące się z nimi wyzwania,
  • wymóg równego traktowania pracowników klienta agencji i pracowników tymczasowych,
  • prawo do niektórych świadczeń, wynikających z umowy o pracę.

Jak długo pracownik tymczasowy może pracować u jednego pracodawcy?
Czas trwania umowy nie może przekroczyć 18 miesięcy u jednego pracodawcy na przestrzeni 3 lat.