Czujesz, że to dobry moment na zmianę pracy? Dostałeś propozycję nie do odrzucenia, ale musisz skorzystać z niej natychmiast? Twoje życie prywatne całkowicie się zmieniło i zmieniasz miejsce zamieszkania? A co najważniejsze, w każdym z tych przypadków jesteś związany umową o pracę z obecnym pracodawcą… Każdą umowę zawartą między pracownikiem a pracodawcą można rozwiązać, jednak od sposobu, w jakim tego dokonasz zależne są warunki, jakie należy spełnić. Ponadto każdemu zależy, żeby przejść przez ten proces sprawnie i bezstresowo, pozostawiając po sobie dobre wrażenie. W takiej sytuacji warto skorzystać z rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Czym jest wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron?

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron to najbardziej ugodowa forma wypowiedzenia, która może zostać zaproponowana zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Dzięki temu, że wspólnie ze swoim pracodawcą omawiacie warunki, okres wypowiedzenia czy inne istotne szczegóły, żadna ze stron nie czuje się pokrzywdzona. Rozstajecie się w zgodzie, w pełnym szacunku, ze świadomością, że ten most nie został spalony i zawsze jest możliwość powrotu. Jednocześnie przy tej formie wypowiedzenia nie ma potrzeby podawania powodu rozwiązania umowy. Jeśli konieczność zmiany pracy wynika z prywatnych, intymnych pobudek, którymi nie chcesz się dzielić, nie musisz tego robić, a twój pracodawca to uszanuje.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może odbywać się na trzy sposoby:

  • pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument – porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę,
  • pracownik składa propozycję rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje,
  • pracodawca składa ofertę rozwiązania umowy o pracę, a pracownik ją przyjmuje.

O czym warto pamiętać przy rozwiązaniu umowy?

Moment zakończenia współpracy jest problematyczny dla strony, która dowiaduje się o tym w ostatniej chwili, dlatego warto postawić się na czyimś miejscu, aby zrozumieć cały proces i wszystkie ustalenia, które z niego wynikną.

Informując pracodawcę o chęci zakończenia współpracy weźmy pod uwagę, że nagle stwarzamy lukę w całym systemie firmy i o ile naszego stanowiska nie charakteryzowała duża odpowiedzialność i wiedza, pracodawca jest w stanie szybko tę lukę uzupełnić. Jeśli jednak jesteśmy kluczowym pracownikiem dla funkcjonowania firmy, pamiętajmy, że nasz pracodawca będzie chciał zatrzymać nas jak najdłużej, aby mieć czas na znalezienie zastępcy. Powinniśmy zatem pamiętać, aby dać mu ten czas i rozpocząć procedurę odpowiednio wcześniej. Nie wiemy kto stanie w przyszłości na naszej drodze zawodowej, dlatego warto dać się zapamiętać jako dobry pracownik i nie wywoływać niepotrzebnych konfliktów.

„Odejście z firmy jest trudną rzeczą, generującą dodatkowe emocje i stres, ale nie zapominajmy o profesjonalizmie i klasie. Rozstańmy się z naszym pracodawcą w zgodzie, nie wywołujmy konfliktów, rozmawiajmy szczerze i otwarcie. Nigdy nie wiemy, kiedy nasze ścieżki ponownie się skrzyżują.” – przypomina Monika Baranowska, Kierowniczka Działu Kadr AB OVO Solutions.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – jak powinno wyglądać?

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie jest konieczne w formie pisemnej, jednakże warto o tę formę zadbać dla własnego i pracodawcy bezpieczeństwa. Dokument taki ma wysoką wartość dowodową, podczas gdy ustne zawarcie porozumienia ciężko jest udowodnić. Na naszej stronie znajdziesz darmowy wzór dokumentu rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Dokument, jaki przygotowujesz powinien zawierać:

  • miejscowość i datę,
  • twoje dane (imię, nazwisko, adres),
  • dane pracodawcy,
  • prośbę o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron ze wskazaniem proponowanego terminu jej rozwiązania,
  • datę i odręczny podpis.

Należy pamiętać, że potwierdzenie odbioru dokumentu nie jest równoznaczne z zawarciem porozumienia. Decyzja powinna być wyrażona w sposób klarowny, a jej brak oznacza odrzucenie wniosku.

Zakończenie pracy za porozumieniem stron jest najprostszym, najskuteczniejszym i najszybszym sposobem na rozstanie się z pracodawcą. Poprzez wybór takiej formy unikniemy wielu niepotrzebnych stresów zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy. Najważniejszym warunkiem jest to, że obie strony muszą zgodzić się na taki sposób zakończenia współpracy i być skłonne wspólnie ustalić zasady, na jakich ono się odbędzie.