Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być zaproponowane z obu stron – zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Jest to ugodowa forma wypowiedzenia, oczywiście zawierana za zgodą obu stron. Przy tej formie nie trzeba podawać powodu rozwiązania umowy.

Wyróżniamy 3 sposoby wypowiadania umowy za porozumieniem stron:

  • pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument – porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę,
  • pracownik składa propozycję rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje,
  • pracodawca składa ofertę rozwiązania umowy o pracę, a pracownik ją przyjmuje.

W zależności od wybranej formy ustalane są zasady co do okresu wypowiedzenia i innych istotnych szczegółów.

W przypadku tej formy wypowiedzenia nie jest konieczna pisemna forma, jednak warto ją zawrzeć dla pewności i bezpieczeństwa.