Zwolnienie lekarskie jest dokumentem, który określa niezdolność pracownika do pracy przez określony czas

Przysługuje osobom zatrudnionym na umowie o pracę i umowie o pracę tymczasową.

Wynagrodzenia na zwolnieniu lekarskim:

  • 100% wynagrodzenia – otrzymamy w przypadku ciąży, wypadku w pracy, a także przy poddaniu się badaniom lekarskim na dawcę komórek, narządów lub tkanek oraz przy urodzeniu dziecka; 
  • 80% wynagrodzenia – otrzymamy z powodu choroby, z tytułu opieki nad członkiem rodziny, nad którym sprawujemy opiekę (najczęściej jest to dziecko) oraz w przypadku zasiłku macierzyńskiego dla ojca dziecka (lub innego członka rodziny), kiedy matka zmarła lub porzuciła dziecko; 
  • 70% wynagrodzenia – z powodu pobytu w szpitalu; 
  • 60% wynagrodzenia – po upływie okresu, który gwarantował urlop macierzyński w pełnym wymiarze.  

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze lub asystenci medyczni wystawiają zwolnienia wyłącznie elektroniczne. E-zwolnienia nie trzeba dostarczać pracodawcy (jeśli jesteś pracownikiem) albo do ZUS (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą). Jest automatycznie przesyłane do systemu ZUS.