Pracownikom tymczasowym, tak samo jak pracownikom etatowym, przysługuje wynagrodzenie chorobowe za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 dni, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownik nabywa prawo do świadczeń chorobowych po upływie 30 dni zatrudnienia. Okresy zatrudnienia sumują się, jeśli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni.