Umowa Business to Business (B2B)

Umowa B2B jest tak naprawdę partnerstwem biznesowym, porozumieniem przedsiębiorstw, a nie relacją pracownik – pracodawca. Stosowanie tej formy umowy jest uregulowane przepisami Kodeksu Cywilnego, a polega na tym, że osoba, którą nazwalibyśmy pracownikiem jest de facto przedsiębiorcą, działającym w ramach samozatrudnienia.

Read more