Komu przysługuje i ile trwa urlop macierzyński?

Urlop macierzyński przysługuje pracownicom, zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę.

Trwa on zwykle 20 tygodni i rozpoczyna się z dniem porodu, jednakże długość urlopu wpływa liczba urodzonych dzieci przy jednym porodzie.

  • 1 dziecko – 20 tygodni urlopu,
  • 2 dzieci – 31 tygodnie urlopu,
  • 3 dzieci – 33 tygodnie urlopu,
  • 4 dzieci – 35 tygodnie urlopu,
  • 5 i więcej – 37 tygodni urlopu,

Roczny urlop macierzyński to połączenie urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Urlop rodzicielski przy jednym dziecku trwa 32 tygodnie, a przy dwóch i więcej – 34 tygodnie. Razem daje to rok urlopu, stąd potoczna nazwa.

Zasiłek macierzyński

Na czas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Kwota zasiłku równa jest wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie, która opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe – niezależnie od tego, czy jest to obowiązkowe czy dobrowolne ubezpieczenie. 

Co ważne, pracownica nie musi składać wniosku o urlop macierzyński, chyba, że chce go rozpocząć przed porodem. Istnieje możliwość urlopu do 6 tygodni przed rozwiązaniem po złożeniu pracodawcy stosownego wniosku.