Komu przysługuje urlop na żądanie?

Urlop na żądanie przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę i na umowę o pracę tymczasową.

Jest on de facto urlopem wypoczynkowym, który wynosi 4 dni na rok, również jest tak samo rozliczany. Pracownik, który wykorzystał już cały urlop wypoczynkowy nie może skorzystać z urlopu na żądanie, gdyż wlicza się on do ogólnego limitu urlopu.

Urlop na żądanie na umowie o pracę tymczasową przysługuje po przepracowaniu przez pracownika u jednego pracodawcy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Czy pracodawca może nie udzielić urlopu na żądanie?

Urlop na żądanie pracownika może nie zostać przez pracodawcę udzielony w szczególnych przypadkach, np. kiedy obecność pracownika w pracy okaże się niezbędna do ochrony interesów przedsiębiorstwa.

W jaki sposób uzyskać urlop na żądanie? Należy najpóźniej w dniu urlopu zgłosić żądanie rozpoczęcia urlopu swojemu pracodawcy. Można to zrobić w dowolnej formie.