Komu przysługuje urlop na umowie o pracę tymczasową?

Urlop na umowie o pracę tymczasową przysługuje osobom zatrudnionym na umowie o pracę tymczasową. Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Miesiąc oznacza w tym przypadku 30 dni kalendarzowych pozostawania w zatrudnieniu. Wymiaru urlopu nie przelicza się na godziny. 

Wymiar urlopu z tytułu pracy tymczasowej jest stały i nie zależy od żadnego z wymienionych poniżej czynników:

  • stażu pracy,
  • zdobytego wykształcenia,
  • wymiaru zatrudnienia (pełny, niepełny etat)
  • systemu czasu pracy przyjętego u pracodawcy użytkownika.

Aby zgłosić chęć urlopu, trzeba przedłożyć wniosek o urlop swojemu pracodawcy.