Rozwiązanie umowy o pracę tymczasową następuje wraz z dniem, jaki został zapisany w umowie. Jednocześnie każda ze stron, może w umowie o pracę tymczasową przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy.

Umowa o pracę tymczasową — okres wypowiedzenia:

  • 3 dni, jeśli umowa została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodniu,
  • 1 tydzień, jeśli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.