Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje każdej osobie, która objęta jest ubezpieczeniem chorobowym. Przy czym nie ma znaczenia, czy podległość pod ubezpieczenia ma charakter  obowiązkowy, czy dobrowolny. Oznacza to, że również osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenie mogą liczyć na takie świadczenie.

Aby otrzymać zasiłek należy złożyć formularz Z – 3a w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do zasiłku zleceniobiorca nabywa po 90 dniach nieprzerwalnego okresu ubezpieczenia, jednakże nie dotyczy to zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego.