Urlop bezpłatny – komu przysługuje?

Urlop bezpłatny przysługuje osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę. Jest to udzielona na wniosek pracownika przerwa w wykonywaniu pracy. W porównaniu do urlopu wypoczynkowego, za okres przebywania na urlopie bezpłatnym, pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. Ponadto okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do stażu pracy, czy okresu pracy, od którego zależne są uprawienia pracownicze. Nie wlicza się go również do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, od którego to okresu zależna jest długość okresu wypowiedzenia.

Urlop bezpłatny – ile trwa?

Długość trwania urlopu bezpłatnego nie jest określona w Kodeksie Pracy – zależna jest od okresu określonego we wniosku. W zależności od potrzeb pracownika może trwać kilka dni, miesięcy, a nawet lat.

Aby móc ubiegać się o urlop bezpłatny, wystarczy przedstawić swojemu pracodawcy odpowiedni wniosek.