Praca tymczasowa obfituje w wiele zalet, takich jak:
  • brak wysokich wymagań czy specjalistycznych kwalifikacji ułatwiających proces zatrudnienia,
  • elastyczne godziny pracy,
  • możliwość wyższych zarobków,
  • zróżnicowane stanowiska i łączące się z nimi wyzwania,
  • wymóg równego traktowania pracowników klienta agencji i pracowników tymczasowych,
  • prawo do niektórych świadczeń, wynikających z umowy o pracę.