Czas trwania umowy nie może przekroczyć 18 miesięcy u jednego pracodawcy na przestrzeni 3 lat.