Pracodawca użytkownik to firma, która zleca agencji pracy tymczasowej znalezienie i zatrudnienie pracowników. Pracodawca użytkownik to podmiot, u którego wykonywana jest praca tymczasowa.