Praca tymczasowa zawierana jest na podstawie umowy o pracę tymczasową między trzema stronami: agencją pracy, pracownikiem tymczasowym i pracodawcą użytkownikiem. Zasady takiej współpracy wyglądają następująco: pracownik zatrudniany jest przez agencję, a następnie oddelegowywany do wykonywania określonych zadań na rzecz pracodawcy użytkownika.