Nie. Niezgodne z prawem jest pobieranie jakiejkolwiek prowizji przez agencję pracy.